Συμβουλευτική Γονέων - Οικογενειακές συνεδρίες

Οι σημερινοί γονείς είναι πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες και τις δυσκολίες των παιδιών τους. Ξεχνούν όμως μερικές φορές πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν οι ίδιοι στη ζωή τους.

Τα συμπτώματα του παιδιού ή του εφήβου αποτελούν συχνά ένα καλυμμένο μήνυμα προς τους γονείς, σημάδι ότι κάποια σημαντική για αυτά ανάγκη τους δεν εκπληρώνεται ή ότι υπάρχουν δυσκολίες στη σχέση τους με τους γονείς τους.

Συχνά, αν οι γονείς καταφέρουν να «ακούσουν» το μήνυμα του παιδιού/ εφήβου, να του δώσουν την απαραίτητη σημασία και να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους τα συμπτώματα θα υποχωρήσουν. Επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνουμε έναν κύκλο συμβουλευτικής για τους γονείς χωρίς να εμπλακεί άμεσα το παιδί σε θεραπεία. Μερικές φορές μπορεί επίσης να προταθούν κοινές συνεδρίες γονιών- παιδιού ώστε να δουλευτεί άμεσα ο τρόπος επικοινωνίας και η σχέση ανάμεσα τους.

Συχνά επίσης οι γονείς ζητούν απευθείας συμβουλές καθώς αντιλαμβάνονται ότι δεν καταφέρνουν να χειριστούν σωστά τη σχέση τους με το παιδί τους ή να τηρήσουν τα απαραίτητα όρια. Άλλες φορές σημαντικές αλλαγές στη ζωή της οικογένειας (πχ. διαζύγιο, πένθος, σοβαρή ασθένεια, ανεργία) διαταράσσουν την προηγούμενη ισορροπία και ενδεχομένως οι γονείς χρειάζονται βοήθεια για να προσαρμοστούν οι ίδιοι και να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τις κατανοήσουν και να τις αποδεχτούν. Σε κάθε περίπτωση, ο θεραπευτής, σεβόμενος την άποψη των γονιών μπορεί να διευκολύνει αυτή τη διεργασία και να προτείνει νέες κατευθύνσεις.