Υπηρεσίες

Η ψυχολόγος Κέλλη Σπυριδάκη αναλαμβάνει την ψυχοθεραπεία ενηλίκων, παιδιών και εφήβων σε ατομικές συνεδρίες καθώς και συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων ή οικογενειακές συνεδρίες αναλόγως των αναγκών του κάθε θεραπευόμενου ή της οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.