Άρθρα για ενήλικες

Οι κρίσεις πανικού είναι ξαφνικές κρίσεις φόβου και μεγάλης έντασης άγχους που παραλύουν το άτομο.

Το άγχος είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα εσωτερικής πίεσης και ανησυχίας που πυροδοτείται λόγω ενός πραγματικού ή επαπειλούμενου κινδύνου.

Τι είναι ;

Η κατάθλιψη έχει ταυτιστεί στο μυαλό των περισσότερων από εμάς με το συναίσθημα της θλίψης. Χρειάζεται όμως να διευκρινίσουμε ότι η θλίψη είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που βιώνουμε όλοι σε κάποιες περιόδους της ζωής μας, ιδίως όταν έχει προηγηθεί μια απώλεια (πχ πένθος, χωρισμός, απόλυση κλπ).